Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Prawo lokalne: Uchwały Rady kadencja VIII

Uchwały zawierające przepisy prawa miejscowego zaznaczono pogrubioną czcionką.

Uchwała Nr XXVII/147/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok UCHW XXVII 147 2020.

Uchwała Nr XXVII/146/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego UCHW XXVII 146 2020.

Uchwała Nr XXVII/145/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Prochowice na rok szkolny 2020/2021 UCHW XXVII 145 2020.

Uchwała Nr XXVII/144/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie rozpatrzenia skargi UCHW XXVII 144 2020.

Uchwała Nr XXVII/143/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na terenie Cmentarzy Komunlanych Gminy Prochowice UCHW XXVII 143 2020.

Uchwała Nr XXVII/142/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska , służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewania ekologiczne , realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice UCHW XXVII 142 2020.

Uchwała Nr XXVII/141/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 września 2020 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska , służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewania ekologiczne , realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice UCHW XXVII 141 2020.

Uchwała Nr XXVI/140/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia lipca 2020r w sprawie rozpatrzenia skargi UCHW XXVI 140 2020.

Uchwała Nr XXVI/139/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia lipca 2020r w sprawie rozpatrzenia skargi UCHW XXVI 139 2020.

Uchwała Nr XXVI/138/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia lipca 2020r w sprawie rozpatrzenia skargi UCHW XXVI 138 2020.

Uchwała Nr XXVI/137/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 sierpnia lipca 2020r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020r. UCHW XXVI 137 2020.

Uchwała Nr XXIV/136/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 lipca 2020r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XXV 136 2020.

Uchwała Nr XXIV/135/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 lipca 2020r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2020r. UCHW XXV 135 2020.

Uchwała Nr XXIV/134/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 lipca 2020r w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. UCHW XXV 134 2020.

Uchwała Nr XXIV/133/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia Gminy Prochowice do wspólnej realizacji zadań  dotyczących rozbudowy sieci  dróg rowerowych na terenie Gminy Prochowice  i  Gminy  Ścinawa UCHW XXIV 133 2020.

Uchwała Nr XXIV/132/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2020 rok UCHW XXIV 132 2020.

Uchwała Nr XXIV/131/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie  wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu)  oraz pieniężnego do spółki pod nazwą „ Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UCHW XXIV 131 2020.

Uchwała Nr XXIV/130/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie  absolutorium UCHW XXIV 130 2020.

Uchwała Nr XXIV/129/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2019 rok UCHW XXIV 129 2020.

Uchwała Nr XXIV/128/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie  udzielenia burmistrzowi Miasta i gminy Prochowice wotum zaufania UCHW XXIV 128 2020.

Uchwała Nr XXIII/127/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2020r w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach UCHW XXIII 127 2020.

Uchwała Nr XXIII/126/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 maja 2020r w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy  Prochowice na rok 2020 UCHW XXIII 126 2020.

Uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2020r w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 UCHW XXII 125 2020.

Uchwała Nr XXII/124/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 kwietnia 2020r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na rok 2020 UCHW XXII 124 2020.

Uchwała Nr XXI/123/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XXI 123 2020.

Uchwała Nr XXI/122/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice UCHW XXI 122 2020.

Uchwała Nr XXI/121/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie nadania nazwy alei w parku w Prochowicach UCHW XXI 121 2020.

Uchwała Nr XXI/120/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie przyjęcia „programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Prochowice na lata 2019-2032” UCHW XXI 120 2020.

Uchwała Nr XXI/119/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice" UCHW XXI 119 2020.

Uchwała Nr XXI/118/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na rok 2020 UCHW XXI 118 2020.

Uchwała Nr XXI/117/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2020r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prochowice do partnerstwa powołanego na rzecz realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji„ UCHW XXI 117 2020.

Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierana odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych UCHW XX 116 2020.

Uchwała Nr XX/115/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r w sprawie określenia stawek procentowych opłat adiacenckich UCHW XX 115 2020.

Uchwała Nr XX/114/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHW XX 114 2020.

Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prochowice UCHW XX 113 2020.

Uchwała Nr XX/112/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r zmieniająca uchwałę Nr LI/314/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych UCHW XX 112 2020.

Uchwała Nr XX/111/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, UCHW XX 111 2020.

Uchwała Nr XX/110/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na rok 2020 UCHW XX 110 2020.

Uchwała Nr XX/109/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2020r w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą „Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” UCHW XX 109 2020.

Uchwała Nr XIX/108/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik UCHW XIX 108 2020.

Uchwała Nr XIX/107/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościUCHW XIX 107 2020.

Uchwała Nr XIX/106/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XIX 106 2020.

Uchwała Nr XIX/105/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy prochowiec na 2020 UCHW XIX 105 2020.

Uchwała Nr XVIII/104/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie przyjęcia planów pracy Rady MIG Prochowice i komisji Rady MIG Prochowice na 2020 rokUCHW XVIII 104 2019.

Uchwała Nr XVIII/103/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawieni w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie MIG Prochowice UCHW XVIII 103 2019.

Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Prochowice na rok szkolny 2019/2020 UCHW XVIII 102 2019.

Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,UCHW XVIII 101 2019.

Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023,UCHW XVIII 100 2019.

Uchwała Nr XVIII/99/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych,UCHW XVIII 99 2019.

Uchwała Nr XVIII/98/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotu tych świadczeń , UCHW XVIII 98 2019.

Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , UCHW XVIII 97 2019.

Uchwała Nr XVIII/96/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik; UCHW XVIII 96 2019.

Uchwała Nr XVIII/95/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym; UCHW XVIII 95 2019.

Uchwała Nr XVIII/94/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; UCHW XVIII 94 2019.

Uchwała Nr XVIII/93/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzdaku na terenie Miasta i Gminy Prochowice UCHW XVIII 93 2019.

Uchwała Nr XVIII/92/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych UCHW XVIII 92 2019.

Uchwała Nr XVIII/91/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków UCHW XVIII 91 2019.

Uchwała Nr XVIII/90/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy prochowiec na 2019 UCHW XVIII 90 2019.

Uchwała Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok UCHW XVIII 89 2019.

Uchwała Nr XVIII/88/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prochowice na lata 2020-2029 UCHW XVIII 88 2019.

Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy MiG Prochowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 UCHW XVII 87 2019.

Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu UCHW XVII 86 2019.

Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019r w sprawie nadania nazwy „ulica Morelowa„ dla nowej ulicy w Prochowicach UCHW XVII 85 2019.

Uchwała Nr XVII/84/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019r uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą ‘prochowickie Przeds. Komunalne Spółka z o.o „UCHW XVII 84 2019.

Uchwała Nr XVII/83/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Prochowice, UCHW XVII 83 2019.

Uchwała Nr XVII/82/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2019r w sprawie - zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019r.UCHW XVII 82 2019.

Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 UCHW XVI 81 2019.

Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Prochowice wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą „prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością UCHW XVI 80 2019.

Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice UCHW XVI 79 2019.

Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Prochowice UCHW XVI 78 2019.

Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomoścUCHW XVI 77 2019.

Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków UCHW XVI 76 2019.

Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XVI 75 2019.

Uchwała Nr XVI/74/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2019 rokUCHW XVI 74 2019.

Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice,UCHW XV 73 2019.

Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2019r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Prochowice.UCHW XV 72 2019.

Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 września 2019r. w sprawie  zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2019 rok.UCHW XV 71 2019.

Uchwała Nr XIV/70/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 września 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XIV 70 2019.

Uchwała Nr XIV/69/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 09 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019 rokUCHW XIV 69 2019.

Uchwała Nr XIII/68/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna „ UCHW XIII 68 2019.

Uchwała Nr XIII/67/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników UCHW XIII 67 2019.

Uchwała Nr XIII/66/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,UCHW XIII 66 2019.

Uchwała Nr XIII/65/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XIII 65 2019.

Uchwała Nr XIII/64/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019 rokUCHW XIII 64 2019.

Uchwała Nr XII/63/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie powołania Skarbnika MiG ProchowicUCHW XII 63 2019.

Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Skarbnika MIG Prochowice UCHW XII 62 2019.

Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego UCHW XII 61 2019.

Uchwała Nr XII/60/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zwrotu tych świadczeń UCHW XII 60 2019.

Uchwała Nr XII/59/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW XII 59 2019.

Uchwała Nr XII/58/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019 rok UCHW XII 58 2019.

Uchwała Nr XI/57/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. zmieniająca uchwałę upoważniającą do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach”.UCHW XI 57 2019.  Załącznik do uchwały XI 57 2019.

Uchwała Nr X/56/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach UCHW X 56 2019.

Uchwała Nr X/55/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu UCHW X 55 2019.

Uchwała Nr X/54/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu UCHW X 54 2019.

Uchwała Nr X/53/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r.w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW X 53 2019.

Uchwała Nr X/52/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019 rok UCHW X 52 2019.

Uchwała Nr X/51/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sprawie absolutoriumUCHW X 51 2019.

Uchwała Nr X/50/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prochowice za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2018 r. UCHW X 50 2019.

Uchwała Nr X/49/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 maja 2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice wotum zaufania UCHW X 49 2019.

Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice UCHW IX 48 2019.

Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej UCHW IX 47 2019.

Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Prochowice UCHW IX 46 2019.

Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prochowice oraz określenia granic ich obwodów UCHW IX 45 2019.

Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i Komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2019 rok UCHW IX 44 2019.

Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prochowice na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2025 UCHW IX 43 2019.

Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów UCHW IX 42 2019.

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prochowice UCHW VIII 41 2019.

Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019r UCHW VIII 40 2019.

Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony UCHW VII 39 2019.

Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Prochowice„ UCHW VII 38 2019.

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 marca 2019r.  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2019r UCHW VI 37 2019.

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Prochowicach UCHW V 36 2019.

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nadania numeru porządkowego SP, ustalenia nazwy szkoły oraz utworzenia oddziałów szkolnych UCHW V 35 2019.

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Prochowicach UCHW V 34 2019.

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie inkasa podatków UCHW IV 33 2019.

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Prochowice UCHW IV 32 2019.

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prochowice do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. ”Poprawa jakości powietrza poprzez modernizacje systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach Ścinawa, Prochowice, Chocianów – projekt grantowy” UCHW IV 31 2019.

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku UCHW IV 30 2019.

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MIG UCHW IV 29 2019.

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r UCHW IV 28 2019.

Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i komisji Rady MIG Prochowice na 2019r UCHW III 27 2018.

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej UCHW III 26 2018.

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" UCHW III 25 2018.

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 UCHW III 24 2018.

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” UCHW III 23 2018.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice UCHW III 22 2018.

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Prochowice na lata 2019-2023 UCHW III 21 2018.

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok UCHW III 20 2018.

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Prochowice UCHW III 19 2018.

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 , jednomyślnie / większością głosów UCHW III 18 2018.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 UCHW III 17 2018.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Prochowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 UCHW III 16 2018.

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MIG UCHW III 15 2018.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018 r. UCHW III 14 2018.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2019 rok UCHW III 13 2018.

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice UCHW III 12 2018.

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice UCHW II 11 2018.

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej MIG UCHW II 10 2018.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2018r. UCHW II 9 2018.

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice UCHW II 8 2018.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW II 7 2018.

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów liczbowych oraz osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW II 6 2018.

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW II 5 2018.

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW II 4 2018.

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW I 3 2018.

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW I 2 2018.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice UCHW I 1 2018.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny