Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ochrona Środowiska: Obwieszczenia i Zawiadomienia

2020-10-29 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice informujące o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice – Gogołowice"

2020-10-22 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Powiatu Legnickiego z dnia 02.11.2010 r., znak RS.6223/30/10, wydanego dla Color Chemie Polska Sp. z o .o., na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu do istniejącej na działce nr 8/38, obręb 1 Prochowice studni chłonnej, zmienionego decyzją Starosty Powiatu Legnickiego z dnia 13.10.2011 r. znak: AS.6341.34.2011 w zakresie zmiany dotychczasowej nazwy firmy, zmienionej decyzją Starosty Powiatu Legnickiego z dnia 27.10.2016 r. znak: AS.6341.59.2016 w zakresie zmiany dotychczasowej nazwy firmy na rzecz MTA Automatyka Przemysłowa sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolejowa 10, 59-230 Prochowice.

Data złożenia wniosku: 07.10.2020 r.
Wnioskodawca: MTA Automatyka Przemysłowa
Sygnatura sprawy: WR.ZUZ.1.4211.22.2020.EB

 

2020-10-09 Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy o wydaniu postanowienia w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice orzekającej o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44"
- Obwieszczenie1
- Obwieszczenie2

2020-10-08 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Sygnatura sprawy: WR.ZUZ.1.4210.175.2020.HP
ZZ w Legnicy – informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Legnicy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tj. lokalizowanie sieci elektroenergetycznej SN 20 kV na dz. nr 245/1, 266, 318/239 i 317/245 AM-2 obręb 0006 Kwiatkowice gm. Prochowice, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Kaczawy, w związku z zamierzeniem „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 20kV wraz z rozbiórką napowietrznej sieci SN L-258 od Słupa nr 13 do słupa nr 29 Kwiatkowice – Rogów, gm. Prochowice”.

2020-10-02 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice informujące o uzyskaniu niezbędnej opinii i uzgodnienia oraz zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice – Gogołowice"

2020-09-07 Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy o wydaniu postanowienia w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice orzekającej o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44"
- obwieszczenie 1
- obwieszczenie 2

2020-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Prochowice – Gogołowice"

2020-08-31 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2020-08-03 Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały XXI/505/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

2020-07-23 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Prochowice

2020-04-30 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

2020-04-09 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

2020-03-30 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2020-02-03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

2020-01-23 Obwieszczenie informujące o przedłużeniu terminu podjęcia dalszych czynności administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44" (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice).


 

2019-12-09 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania dokumentacji pn. "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu"

2019-11-12 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego

2019-10-24 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Powiatu Legnickiego pozwolenia wodnoprawnego

2019-10-21 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Gminy Prochowice pozwolenia wodnoprawnego

2019-10-11 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44" (działka nr 312/4 w obrębie 4 m. Prochowice).

2019-09-23 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla G. EN. ENERGIA Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego

2019-09-11 Obwieszczenie Starosty Legnickiego informujące o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

2019-08-30 Obwieszczenie Starosty Legnickiego informujące o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

2019-07-23 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego

2019-07-05 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

2019-07-01 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informująca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Pana Antoniego Samborskiego pozwolenia wodnoprawnego

2019-06-28 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informująca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Agencji Rezerw Materiałowych pozwolenia wodnoprawnego

2019-05-31 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o uchyleniu zaskarżonej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2019r. znak GNiR.6220.9.2016.KM.31 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44" (działka nr 312/4 w obrębie m. Prochowice)

2019-05-31 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o uchyleniu zaskarżonej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 stycznia 2019r. znak GNiR.6220.9.2016.KM.31 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy indyków w Prochowicach przy ul. Jaworowskiej 44" (działka nr 312/4 w obrębie m. Prochowice)

2019-05-31 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informującą o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

2019-05-16 Obwieszczenie Starosty Legnickiego informujące o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla PERN S.A.

2019-04-04 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informującą o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego

2019-03-18 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego

2019-03-11 Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Gminy Prochowice pozwolenia wodnoprawnego

2019-02-25 Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

2019-02-05 Zawiadomienie o wszczęciu posterowania administracyjnego w sprawie wydania dla Gminy Prochowice pozwolenia wodno-prawnego budowę dwóch ziemnych stawów stawów rybnych 464/4,465,466/8 obręb nr 3 m. Prochowice

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny