Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zagospodarowanie przestrzenne » Plany zagospodarowania przestrzennego
A A A

Zagospodarowanie przestrzenne: Plany zagospodarowania przestrzennego

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZEZSTRZENNEGO MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Lp. Nazwa planu Obszar
objęty

opracowaniem
Numer
uchwały
RMiG

Data uchwalenia
            Rysunek           planu                   Ogłoszenie
i publikacja

uchwały; uwagi
1 2 3 4 5 6
1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice
Granice
administracyjne
miasta Prochowice
XII/53/2003
27.11.2003r.
Załącznik nr1 Dz.Urz.Woj.
Dolnośląskiego
Nr 11, poz. 240
z dn. 20.01.2004r.
(obowiązuje
od dn. 04.02.2004r.)
Zmiany uchwały:
Nr XLII/238/06,
Nr III/12/2006,
Nr XLV/215/2009,
Nr VIII/42/2011
2. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Prochowice
Granice
administracyjne
gminy Prochowice
XII/54/2003
27.11.2003r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego
Nr 11, poz. 241
z dn. 20.01.2004r.
(obowiązuje
od dn. 04.02.2004r.)
Zmiany uchwały:
Nr XLII/239/06,
Nr XLVII/243/06,
Nr III/13/2006,
Nr XLV/215/2009
 3. Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice
Granice
administracyjne
miasta Prochowice
XLVII/238/06
24.10.2006r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego
Nr 2, poz. 12
z dn. 501.2007r.
(obowiązuje
od dn. 5.02.2007r.)
Korekta zapisów
w ustaleniach
m.p.z.p. miasta.
4. Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Prochowice
Granice
administracyjne
gminy Prochowice
XLII/239/06
24.10.2006r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego
Nr 2, poz. 13
z dn. 5.01.2007r.
(obowiązuje
od dn. 5.02.2007r.)
Korekta zapisów
w ustaleniach
m.p.z.p. gminy.
5. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie
wsi Motyczyn – droga powiatowa nr 2184 D
Teren leśny
w obrębie wsi
Motyczyn
(działka
nr 223/260)
XLVII/243/06
24.10.2006r.
Załącznik nr 1 Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego
Nr 254, poz. 3794
z dn. 5.12.2006r.
(obowiązuje
od dn. 5.01.2007r.)
Do czasu zmiany
zagospodarowania
terenu zgodnie
z § 2 uchwały,
obowiązuje
dotychczasowy
sposób użytkowania.
6. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
miasta Prochowice - budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia
Teren leśny
w granicach
miasta Prochowice
(działka nr 72/96,
obręb 1)
III/12/2006
28.12.2006r.
Załącznik nr 1_1
Załącznik nr 1_2
Załącznik nr 1_3
Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego
Nr 35, poz. 311
z dn. 8.02.2007r.
(obowiązuje
od dnia 11.03.2007r.)
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z ustaleniami uchwały, jeżeli ustalenia szczegółowe
Rozdziału III nie
stanowią inaczej, dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości
jak w stanie istniejącym.
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice - budowa gazociągu wysokiego ciśnienia, przebudowa odcinka linii kolejowej E-30 Tereny leśne w gminie Prochowice na działkach:
Cichobórz – 655/269;
Kawice – 469, 685/1, 685/2, 993/281, 678/1, 685/1, 726/1 i 726/2;
Kwiatkowice – 314/268;
Lisowice – 858/96 i 889/100
III/13/2006
28.12.2006r.
Załącznik nr 1_1
Załącznik nr 1_2
Załącznik nr 1_3
Załącznik nr 2_1
Załącznik nr 2_2
Załącznik nr 3_1
Załącznik nr 3_2
Załącznik nr 3_3
Załącznik nr 3_4
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
Nr 35, poz. 312 z dn. 8.02.2007r.
(obowiązuje od dn. 1103.2007r.)
Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami uchwały, jeżeli ustalenia szczegółowe Rozdziału III nie stanowią inaczej, dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej w obrębach Lisowice i Prochowice w gminie Prochowice Działki w obrębie Lisowice: 90/4cz., 90/5, 111/5cz., 111/6, 111/7, 112/2cz., 112/3, 112/4, 121/8cz., 121/9, 121/10, 121/11cz., 121/12, 121/13cz., 122/6cz., 122/7, 122/8, 122/9cz., 23/5cz.
Część działki nr 3/2 w obrębie 2 miasta Prochowice
XLV/215/2009
30.11.2009r.
Załącznik nr 1 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
Nr 15, poz. 229 z dn. 27.01.2010r.
(obowiązuje od dn. 27.02.2010r.)
Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.
Na obszarze objętym planem tracą moc:
-Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice
-Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice Obszary I - V w granicach obrębu 4 miasta Prochowice VIII/42/2011
27.04.2011r
Załącznik 1A
Załącznik 1B
Załącznik 1C
Załącznik 1D
Załącznik 1E
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
Nr 137, poz. 2256 z dn. 29.06.2011r.
(obowiązuje od dn. 30.07.2011r.)
Na obszarach objętych planem traci moc
-Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami).
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Kwiatkowice w gminie Prochowice Obszary I-V w granicach obrębu wsi Kwiatkowice X/67/2011
27.06.2011r.
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B Załącznik nr 1C
Załącznik nr 1D
Załącznik nr 1E
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
Nr 184, poz. 3128 z dn. 5.09.2011r.
(obowiązuje od dn. 6.10.2011r.)
Na obszarze objętym planem traci moc
-Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami) Stwierdzenie nieważności § 6 pkt 2 i 3 uchwały nr X/67/2011 - wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13.12.2011r.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice Tereny w obrebie: Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń, Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motoczyn, Rogów Legnicki, obręb 4 miasta Prochowice. XXXIII/198/2013
27.02 2013r.
Załączniki nr: 1_01 do 1_29 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dn. 24.05.2013r., poz. 3335
(obowiązuje od dn. 8.06.2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
-Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
-Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
-Uchwała Nr III/13/2006 RMiG Prochowice
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach 1, 2 i 3 miasta Prochowice. Obszary I-XIII w granicach obrębów nr 1, 2 i 3 miasta Prochowice.  XXXIII/196/2013
27.02.2013r.
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B
Załącznik nr 1C
Załącznik nr 1D
Załącznik nr 1E
Załącznik nr 1F
Załącznik nr 1G
Załącznik nr 1H
Załącznik nr 1I
Załącznik nr 1J
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dn. 7.06.2013r., poz. 3564
(obowiązuje od dn. 22.06.2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
-Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Lisowice w gminie Prochowice Obszary I-VII w granicach obrębu wsi Lisowice  XXXIII/197/2013
27.02.2013r.
Załącznik nr 1A
Załącznik nr 1B
Załącznik nr 1C
Załącznik nr 1D
Załącznik nr 1E
Załącznik nr 1F
Załącznik nr 1G
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dn. 7.06.2013r., poz. 3565
(obowiązuje od dn. 22.06.2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
-Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice Obszar w obrębie wsi Kwiatkowice   XXXV/210/2013
23.04.2013r.
Załącznik nr 1 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dn. 21.06.2013r., poz. 3838
(obowiązuje od dn. 6.07.2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
-Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Kawice w gminie Prochowice Obszary nr I, II, III, VI, VII, IX, X w obrębie wsi Kawice  XXXV/211/2013
23.04.2013r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dn. 21.06.2013r., poz. 3839
(obowiązuje od dn. 6.07.2013r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
-Uchwała Nr XII/54/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami)
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie 4 miasta Prochowice Obszary w obrębie 4 miasta Prochowice XLIV/249/2013
28.11.2013r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z dn. 20.12.2013r., poz. 6551
(obowiązuje od dn. 4.01.2014r.)
Na obszarze objętym planem traci moc:
-Uchwała Nr XII/53/2003 RMiG Prochowice (wraz ze zmianami) oraz
-Uchwała nr VIII/42/2011 RMiG Prochowice
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Dąbie V/25/2015
25.02.2015r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 870 z dn. 4.03.2015r.
(obowiązuje od dn. 18.03.2015r.)
Plan miejscowy unieważniony wyrokiem NSA z dn. 03.02.2017r., II OSK 1150/16
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Motyczyn V/26/2015
25.02.2015r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 871 z dn. 4.03.2015r.
(obowiązuje od dn. 18.03.2015r.)
Plan miejscowy unieważniony wyrokiem NSA z dn. 03.02.2017r., II OSK 1151/16
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice V/27/2015
25.02.2015r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 872 z dn. 4.03.2015r.
(obowiązuje od dn. 18.03.2015r.)
Plan miejscowy unieważniony wyrokiem NSA z dn. 03.02.2017r., II OSK 1137/16
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice  Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja V/28/2015
25.02.2015r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 873 z dn. 4.03.2015r.
(obowiązuje od dn. 18.03.2015r.)
Plan miejscowy unieważniony wyrokiem NSA o z dn. 03.02.2017r., II OSK 1152/16
21. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz. 873 z dn. 4.03.2015r. (obowiązuje od dn. 18.03.2015r.) Plan miejscowy unieważniony wyrokiem NSA z dn. 03.02.2017r., II OSK 1152/16 Obszar 2 w obrębie miasta Prochowice (targowisko)  IX/50/2015
27.05.2015r
Załącznik nr 1 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2015r., poz. 2562 z dn. 10.06.2015r.
(obowiązuje od dn. 25.06.2015r.)
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice Obszar 4 w obrębie miasta Prochowice fotowoltaika) IX/51/2015
27.05.2015r.
Załącznik nr 1 Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
z 2015r., poz. 2563 z dn. 10.06.2015r.
(obowiązuje od dn. 25.06.2015r.)
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Mierzowice XIII/63/2015
30.09.2015r. – WSA, z poprawkami wynikającymi z wyroku WSA
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 4171 z dn. 12.10.2015r.
(obowiązuje od dn. 27.10.2015r.)
Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 20.07.2016r.
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Rogów Legnicki w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Rogów Legnicki  XIII/64/2015
30.09.2015r. – WSA, z poprawkami wynikającymi z wyroku WSA
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 4172 z dn. 12.10.2015r.
(obowiązuje od dn. 27.10.2015r.)
Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 28.06.2016r.
25. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice (ścieżka rowerowa) Teren działek nr 23, 26, 51 obr. 1 miasta Prochowice XXXI/187/2017
25.01.2017r.
Załącznik do uchwały Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 553 z dn. 3.02.2017r.
(obowiązuje od dn. 18.02.2017r.)
26. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice (ścieżka rowerowa) Teren działek nr 13, 525, 711 i 629 w obr. Lisowice, 51, 160, 389 i 429 w obr. Mierzowice oraz 95 i 96 w obr. Gromadzyń   XXI/188/2017
25.01.2017r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 554 z dn. 3.02.2017r.
(obowiązuje od dn. 18.02.2017r.)
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice  XXXIX/231/2017 30.08.2017r. Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 3759 z dn. 11.09.2017r.
(obowiązuje od dn. 26.09.2017r.)
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Gromadzyń w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Gromadzyń XXXVI/216/2017 31.05.2017r. Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 4331 z dn. 23.10.2017r.
(obowiązuje od dn. 7.11.2017r.)
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Cichobórz w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Cichobórz  XXXVI/217/2017 31.05.2017r. Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 4332 z dn. 23.10.2017r.
(obowiązuje od dn. 7.11.2017r.)
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Szczedrzykowice Stacja XL/236/2017
27.09.2017r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 1566 z dn. 29.03.2018r.
(obowiązuje od dn. 13.04.2018r.)
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Dąbie w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Dąbie XL/237/2017
27.09.2017r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 1567 z dn. 29.03.2018r.
(obowiązuje od dn. 13.04.2018r.)
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Motyczyn XL/238/2017
27.09.2017r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 1568 z dn. 29.03.2018r.
(obowiązuje od dn. 13.04.2018r.).
WSA stwierdził nieważność uchwały w zakresie §20 oraz załącznika nr 3 w zakresie terenu oznaczonego symbolem R1.
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Golanka Dolna w gminie Prochowice Obszary w obrębie wsi Golanka Dolna  XLIII/263/2017
29.11.2017r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 2610 z dn. 16.05.2018r.
(obowiązuje od dn. 30.05.2018r.)
WSA stwierdził nieważność uchwały w zakresie §7 pkt 1 lit “o” oraz §8 pkt 3.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Kwiatkowice w gminie Prochowice Obszar w obrębie wsi Kwiatkowice  III/22/2018
28.12.2018r.
Załącznik do uchwały Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego
poz. 3854 z dn. 17.06.2019r.
(obowiązuje od dn. 1.07.2019r.)
drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny