Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rada Miasta i Gminy » Informacje ogólne
A A A

Rada Miasta i Gminy: Informacje ogólne

Organy Gminy - Rada Miasta i Gminy - Dane ogólne

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) określa zadania należące do wyłącznej właściwości rady.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady i jej komisji jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje rady i posiedzenia komisji oraz dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Protokoły z posiedzeń rady i jej komisji oraz podjęte uchwały przechowuje się w urzędzie.

Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice Kadencji 2018-2023

1. Bołoz Radosław
2. Chmielewska Małgorzata
3. Dorożko Maciej
4. Gnitecki Maciej
5. Jędras Marta
6. Leszczyńska Jadwiga
7. Maćkowiak Maria
8. Moroz Renata Violetta
9. Pawlik August
10. Rutowicz Małgorzata
11. Siwoń Sebastian
12. Świetlik Olga
13. Szczerba Małgorzata
14. Tyfel Agnieszka
15. Zomerfeld ElżbietaPrezentacja  sylwetki  Przewodniczącej  Rady  i  Wiceprzewodniczących

obrazek

Przewodnicząca Rady

Pani Maria Weronika Maćkowiak jest z wykształcenia magistrem ekonomii, przez 36 lat pracowała w Prochowickich Zakładach Drobiarskich i przez 14 lat prowadziła obsługę organizacyjno-finansową prywatnej firmy handlowej. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice we wsi Kwiatkowice. Ponadto zajmuje się organizacją pracy, księgowością i sprawozdawczością w parafialnej stołówce charytatywnej im. Św. Brata Alberta w Prochowicach. Od 15 lat jest sołtysem wsi Kwiatkowice i oraz trzecia kadencją radną Rady Miasta i Gminy Prochowice gdzie reprezentuje Kwiatkowice i Rogów Legnicki. Od wielu lat aktywnie działa w naszej parafii a obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Parafialnej. Jest jednym z organizatorów Parafialnych Festynów, uczestniczy w większości organizowanych na terenie gminy imprez, świąt i różnych uroczystościach lokalnych. Jest osobą zdyscyplinowaną, konkretną, ale także życzliwą i przyjaźnie nastawioną do ludzi. Swoje doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie społeczne umiejętnie wykorzystuje w pełnieniu funkcji Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

Wiceprzewodnicząca Rady

Pani Olga Świetlik jest z wykształcenia magistrem pielęgniarstwa, od 37 lat pracuje w zawodzie pielęgniarka a od 32 lat w Przychodni Rejonowej w Prochowicach – jako pielęgniarka środowiskowa. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice, obecnie we wsi Motyczyn. W latach 2002-2014 pełniła funkcję sołtysa wsi Motyczyn a czwartą kadencję jest radną Miasta i Gminy Prochowice. Jest osobą życzliwą, sumienną pracuje z ludźmi i dla ludzi. Jej hobby to wędrówki po górkach oraz dobra książka. Jest szczęśliwą babcią Mikołaja. 

Wiceprzewodniczący Rady

Pan Sebastian Siwoń ma 36 lat. Od urodzenia mieszka w gminie Prochowice we wsi Szczedrzykowice. Posiada wykształcenie wyższe. Jest żonaty, ma dwie córeczki 11 letnią Milenę i 4 letnią Igę. Pracuje w Gospodarstwie PU „SOLIDEX” w Rosochatej na stanowisku kierownik gospodarstwa. Społecznie pełni też funkcję prezesa wspólnoty mieszkaniowej. Jest Radnym Miasta i Gminy Prochowice drugą kadencję. Jest osobą dyspozycyjną, otwartą, życzliwą. Jego pasją jest rolnictwo i sport.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny