Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rada Miasta i Gminy » Ogłoszenia
A A A

Rada Miasta i Gminy: Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Prochowice, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w sali Nr 20 Urzędu MIG Prochowice, ul. Rynek 1.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych przez jednostki samorządowe.
8. Działalność Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w tym: zasady wynajmu obiektów podległych ośrodkowi, regulaminy itp.
9. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, kierownictwo urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020r.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Golanka Dolna i Motyczyn w gminie Prochowice,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Dąbie w gminie Prochowice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice.

Wiceprzewodniczący Rady MIG
Sebastian Siwoń


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wzrastające zagrożenie COVID 19 Rada Miasta i Gminy Prochowice zawiesza z dniem 15.10.2020 r. przyjmowanie interesantów podczas dyżurów.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak


Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 21.10.2020 r. o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu

Porządek dzienny Komisji
1. Wolne wnioski i zapytania.
2. Działalność merytoryczno-organizacyjna Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
3. Działalność klubów sportowych w 2020 r. Zasady dotowania klubów sportowych w tym:
- omówienie realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- zasady dostępności wszystkich obiektów sportowych na terenie MIG Prochowice,
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020 r.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Golanka Dolna w gminie Prochowice,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Dąbie w gminie Prochowice,
- zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5. Wolne wnioski, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 86 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Prochowice oraz uchwały Radny Miasta i Gminy Prochowice nr XVIII/104/2019 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2020 uprzejmie zawiadamiam, iż Urząd Miasta i Gminy Prochowice został wyznaczony do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Prochowice.
Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 16.10.2020 r. o godz. 13.30 w sali nr 11 Urzędu Miasta i Gminy Prochowice i obejmować będzie.

Tematyka posiedzenia:
„Kontrola działalności Referatu Gospodarki Komunalnej – przebieg realizacji nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie gminy, wnioski, uwagi.”

Z poważaniem:
Przewodnicząca Komisji Marta Jędras


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2020 r. o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu MG Prochowice odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tematyka posiedzenia:
1) Wolne wnioski i zapytania.
2) Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego.
3) Informacja o pozyskaniu środków pozabudżetowe przez jednostki samorządowe.
4) Projekty uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2020 r.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie 4 miasta Prochowice,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Golanka dolna i Motyczyn w gminie Prochowice,
5) Sprawy różne.

z poważaniem;
Przewodnicząca Komisji
Renata Moroz


 

 PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
MARIA MAĆKOWIAK
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY
CZWARTEK w godz. od 12.00 do 14.00 SALA NR 11


 HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE W 2020 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Termin

Miejsce i godzina dyżuru (każdy czwartek )

1.

Małgorzata Chmielewska

 

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

2.

Agnieszka Tyfel

 

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

3.

Olga Świetlik

 

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

4.

Jadwiga Leszczyńska

 

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

5.

August Pawlik

 

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

6.

Elżbieta Zomerfeld

 

UMIG pok.20 godz.14.00-15.30

7.

Marta Jędras

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

8.

Radosław Bołoz

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

9.

Maciej Gnitecki

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

10.

Małgorzata Szczerba

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

11.

Małgorzata Rutowicz

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

12.

Maciej Dorożko

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

13.

Sebastian Siwoń

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

14.

Renata Moroz

 

UMIG pok.11 godz.14.00-15.30

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny