Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Bip - Strona główna

Dane

Ochrona danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Centralny rejestr umów

Zamówienia publiczne

Finanse i Majątek Gminy

Petycje

Kontrole

Zatrudnianie pracowników

Oświadczenia majątkowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ochrona Środowiska

Gospodarka Komunalna

Gospodarka nieruchomościami

Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia 2020
A A A

Zamówienia publiczne: Ogłoszenia 2020

Data wystawienia: 21.09.2020
Status: aktualne

III Zapytanie ofertowe dot. realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Prochowice

- fromularz ofertowy
- projekt umowy

- protokół z wyboru oferty


Data wystawienia: 29.07.2020
Status: aktualne

II Zapytanie ofertowe dot. realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Prochowice w roku 2020
- formularz ofertowy
- projekt umowy

- protokół z wyboru oferty


Data wystawienia: 24.07.2020
Status: aktualne

Przetarg nieograniczony "MIERZOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych"

1. Ogłoszenie o przetargu
Załączniki:
SIWZ
- Formularz nr 1 - Oferta wykonawcy
- Formularze - oświadczenia (wersja edytowalna - FormularzNr2 FormularzNr3)
- Załącznik Nr 3 - projekt umowy
2. PT Mierzowice - ZIP
3. SSTWiRD
4. PRZEDMIAR

2020-08-12 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 14.07.2020
Status: aktualne

Zapytanie ofertowe dot. realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Prochowice w roku 2020

- protokół z wyboru oferty


Data wystawienia: 07.07.2020
Status: aktualne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie; jeden milion złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

- Opowiedź do zapytania
- Sprawozdania

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 16.06.2020
Status: aktualne

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice - Budowa skateparku

- Opowiedzi do zapytania nr 1.

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 03.03.2020
Status: aktualne

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ + załączniki
3. Dokumentacja techniczna

4. Zapytania i odpowiedzi nr 1
5. Odpowiedzi i zapytania nr 1 uzupełnienie
6. Odpowiedzi i zapytania nr 2
7. Odpowiedzi i zapytania nr 3

Oferty na zadanie ”Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Prochowicach” należy składać w pok. Nr 1 – okno od strony parkingu.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 10.02.2020
Status: aktualne

„Przebudowa ulicy Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94.”

Załącznik:
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ - TOM I i II Instrukcja dla wykonawców, Projekt umowy
3. SIWZ - TOM III,
   - projekt budowlany,
   - projekt wykonawczy,
   - przedmiar robót
4. FORMULARZE

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

6. ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej


Data wystawienia: 28.01.2020
Status: aktualne

Zapytanie ofertowe na realizację zadania związanego z działaniami promocyjno-informacyjnymi budowy PSZOK-u.

- Zapytania i odpowiedzi nr 1
- Zapytania i odpowiedzi nr 2
- Zapytania i odpowiedzi nr 3 i nr 4
- Zapytania i odpowiedzi nr 5
- Zapytania i odpowiedzi nr 6

Zawiadomienie o wyborze ofrty

drukuj pobierz pdf    

wstecz

BIP archiwalny