nazwa dokumentu: Podatek leśny

Rada Miasta i Gminy Prochowice informuje, że podatek leśny na 2020r. będzie wyliczany:

na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Monitor Polski z 2019r poz. 1018),

- cena drewna wynosiła 194,24 zł (za 1 m3 x 0,220) =
podatek leśny na 2020 rok wynosi 42,73 zł (za 1 ha lasu)

 

Do pobrania:

DL-1 - deklaracja
IL- 1 - informacja

 
informacje wprowadził:admin
informacje wytworzył:admin
data dodania: 28 Listopada 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: admin / 28 Listopada 2019