nazwa dokumentu: Konsultacje

2019-12-24 Zakończenie konsultacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2019-12-24 Zakończenie konsultacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023

 
informacje wprowadził:admin
informacje wytworzył:admin
data dodania: 5 Grudnia 2019
data modyfikacji: /
data wyworzenia: admin / 5 Grudnia 2019